TG Km 695/13

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 10 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej położonej w Łoziskach, ul. Fabryczna 47/5/31, objętej księgą wieczystą o numerze WA1I/00002525/0 wraz z udziałem numer 13 w wysokości 2/48 w nieruchomości niezabudowanej objętej księgą wieczystą o numerze WA5M/00426827/7 (udział w nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową). Lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 214,50 m2, w tym powierzchnia mieszkalna to 198,11 m2, zaś powierzchnia pomieszczeń przynależnych to 15,94 m2. Lokal zlokalizowany w ramach budynków w zabudowie bliźniaczej. Suma oszacowania nieruchomości wraz z udziałem w nieruchomości wynosi 828 000,00 zł (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 i wynosi 552 000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 800,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 695/13)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00