TG Km 324/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 06 października 2021 r. o godz. 09:10 w sali numer 210 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 4 położonego: Nowa Wola, ul. Smagliczki 14A, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00038800/3 wraz z udziałem numer 21 w wysokości 1/32 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Nowa Wola, gmina Lesznowola, nr działki 627/9, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00259635/2. Lokal posiada powierzchnię użytkową 100,2 m2, położony jest na 3 kondygnacji i składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, 3-ch sypialni, przedpokoju, łazienki i wc oraz garażu o pow. 43,60 m2 położonego na pierwszej kondygnacji. Z przedmiotowym lokalem związany jest udział w wysokości 1438 / 5696 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 556 800,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy) zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 417 600,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 680,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 324/19)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00