TG Km 228/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 18 października 2022 r. o godz. 14:00 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: Piaseczno, ul. Energetyczna 11/45, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00017993/9. Lokal znajduje się na ósmej kondygnacji, siódmym piętrze budynku. Ekspozycja południowa, składa się z trzech pokoi w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki z wc, przedpokoju, powierzchnia łączna 51,70 m2.W trakcie sporządzania operatu szacunkowego przez biegłego -lokal w trakcie remontu -wymalowany, odświeżona posadzka podłogowa, nie było wyposażenia kuchni oraz łazienki. Suma oszacowania wynosi 376 300,00zł ( trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 gr) , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 282 225,00zł ( dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 630,00zł (trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia TG Km 228/19)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00