TG Km 126/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 16 listopada 2021 r. o godz. 13:00 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Solec, gmina Góra Kalwaria, nr działki 8/150, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00000760/5 wraz z udziałem numer 26 w wysokości 1/30 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Solec gmina Góra Kalwaria, nr działki 303, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00000629/5 wraz z udziałem numer 21 w wysokości 1/30 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Solec gmina Góra Kalwaria, nr działki 301, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00000631/2. Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 8/150 o powierzchni 0,1200 ha, zabudowana budynkiem jednorodzinnym o pow. użytkowej 242,9m2 położona we wsi Solec, w gm. Góra Kalwaria, w powiecie piaseczyńskim, przy ul. Parkowej 32. Działka ewidencyjna nr 8/150 wchodzi w skład zamkniętego osiedla „Rezydencje Chojnów”, które ma charakter zamkniętej enklawy i składa się z 30 działek zabudowanych domami jednorodzinnymi wolnostojącymi. Na wjeździe stoi budynek bramowy, ze stacją trafo oraz budynek ochrony. Droga wewnątrzosiedlowa składa się z głównej osi, od której odchodzą cztery małe uliczki, każda zakończona placem manewrowym. Dla lepszej komunikacji na
głównej osi ulicy Parkowej usytuowano rondo. Droga posiada nawierzchnię z kostki betonowej, oświetlona jest lampami ulicznymi a wzdłuż głównej osi zaprojektowano chodnik. Na terenie osiedla zlokalizowano plac zabaw, kort tenisowy, miejsce na ognisko oraz zadaszoną altanę. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 242,9 m2, powierzchni zabudowy 208,7 m2, kubaturze 1165 m3, wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dwustanowiskowym garażem i pomieszczeniem technicznym, kryty dachem dwuspadowym. Suma oszacowania wynosi 1 158 000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 868 500,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 115 800,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 126/19)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00