TG Km 120/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 20 listopada 2020 r. o godz. 15:20 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja udziału numer 1 w wysokości 1/24 lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (garaż wielostanowiskowy) położonego: Piaseczno, ul. Energetyczna 9/615, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00015374/0 – miejsce parkingowe nr 15. Garaż składa się z 24 miejsc garażowych znajdujących się w hali A3, do której dojazd jest możliwy tylko przez halę garażową A2 usytuowaną od strony ulicy Energetycznej. Miejsca garażowe oznaczone są numerami wymalowanymi na ścianach za stanowiskami. Hala A3 nie jest oddzielona od hali A2 żadną przegrodą. Bramy automatyczne znajdują się na wjeździe do hali A2 i na wyjeździe z hali A3. Nie ma możliwości bezpośredniego zejścia do hali z klatek schodowych budynku mieszkalnego. Miejsce parkingowe nr 15 z jednej strony ograniczone jest dwoma betonowymi kwadratowymi słupami. Z drugiej strony jest wolna przestrzeń, stanowiąca kolejne miejsce garażowe. Dojazd do ww. miejsca garażowego jest prosty bez utrudnień. Miejsce znajduje się prawie pod koniec hali garażowej A3 tj. w większej odległości od wyjazdu na ulicę. Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 120/19)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00