TG Km 120/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 26 listopada 2020 r. o godz. 14:30 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja udziału numer 116 w wysokości 2/84 lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (garaż wielostanowiskowy) położonego: Piaseczno, ul. Puławska 45A/239, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00007157/4 – miejsce parkingowe nr 64 i nr 23.Garaż wielostanowiskowy oznaczony numerem porządkowym 239 usytuowany jest na kondygnacji-l pod budynkiem przy ul. Puławskiej 45 A i posiada powierzchnię użytkową 1993,5 m2. Garaż składa się z 89 miejsc garażowych. Miejsca garażowe oznaczone są numerami wymalowanymi na ścianach za stanowiskami. Hala garażowa została podzielona na dwie strefy pożarowe oddzielone od siebie ścianami pełnymi oraz bramą pożarową przesuwną. Stan hali jest dobry. Udziałowi 2/84 w lokalu niemieszkalnym nr 239, odpowiadają miejsca garażowe nr 64 i nr 23. Miejsce parkingowe nr 64 z jednej strony ograniczone jest dwoma kwadratowymi słupami, z drugiej strony ścianą. Dojazd do ww. miejsca garażowego bez utrudnień, prosty. Miejsce znajduje się prawie
pod koniec hali garażowej A3 tj. w większej odległości od wyjazdu na ulicę. Miejsce parkingowe nr 23 z jednej strony ograniczone jest dwoma kwadratowymi słupami, z drugiej strony miejscem postojowym wyznaczonym dla innego samochodu. Dojazd do ww. miejsca garażowego bez utrudnień, prosty. Miejsce znajduje się na początku hali tj. bliski wyjazd z hali garażowej. Suma oszacowania wynosi 36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 120/19)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00