TG Km 1154/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu : 3 lutego 2021r. o godz. 13:30 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja udziału numer 12 w wysokości 2/238 niewydzielonej części nieruchomości (garaż wielostanowiskowy) położonej: Konstancin-Jeziorna, Bielawska 48B/4G, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00006119/9. Udział numer 12 w wysokości 2/238 stanowi miejsce garażowe o numer 1C. Powierzchnia miejsca garażowego wynosi około 12,5 m2. Suma oszacowania wynosi
28 500,00zł ( dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 375,00zł ( dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 850,00zł ( dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1154/18)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00