TG Gkm 47/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 12 lipca 2023r. o godz. 13:00 w sali numer 204 budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: PGR i Radiostacja Łazy, gmina Lesznowola, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00029172/5. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 124,94 m2, stanowiąca działkę ew. nr 188/6 obręb 0014 o powierzchni 0,0229 ha, położona w miejscowości PGR i Radiostacja Łazy, gm. Lesznowola powiat piaseczyński. Budynek około 5-letni, dwu kondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej, ocieplony otynkowany, dach dwuspadowy kryty dachówką. W bryle budynku znąjduje się garaż jednostanowiskowy. Suma oszacowania wynosi 730 000,00zł ( słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 547 500,00zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 000,00zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia GKm 47/20)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00