O kancelarii

Skuteczny Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała

Kancelaria komornicza mieści się niedaleko Sądu Rejonowego w Piasecznie przy ulicy Warszawskiej 22A lok. 4

W celu wszczęcia egzekucji należy dostarczyć do naszej kancelarii wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (koniecznie opatrzonym w klauzulę wykonalności). Dokumenty można złożyć osobiście bądź korespondencyjnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. Pracownik naszej kancelarii udzieli stosownych wyjaśnień oraz objaśni, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W elektronicznym postępowaniem upominawczym za pośrednictwem portalu Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny

ID KANCELARII W SYSTEMIE EPU:1788

W celu usprawnienia toku postępowań egzekucyjnych korzystamy z elektronicznego dostępu do baz danych:

  • EKW elektroniczne księgi wieczyste
  • OGNIVO elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników
  • CEPiK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców on-line
  • ZUS PUE elektroniczne zapytania do ZUS o pracodawców dłużników
  • ŹRÓDŁO elektroniczny dostęp do bazy ewidencji ludności.
  • KOMORNIK ONLINE aplikacja pozwalająca wierzycielom na monitorowanie postępowań egzekucyjnych on-line

Zapraszamy

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
biuro@www.komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00