Licytacje nieruchomości

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km nr sprawy)

TG Km 295/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 23 lutego 2021 r. o godz. 11:00 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 1 położonego: Józefosław, Aleja Bzów 10, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00333761/7. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 72,20 m2 składający się z: trzech pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, toalety i przedpokoju, ustytuowany na przyziemiu oraz pierwszej kondygnacji naziemnej (parterze) znajdujący się w budynku dwulokalowym w zabudowie szeregowej. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 378 000,00 zł ( trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 252 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 800,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 295/19)

TG Km 1274/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
26 lutego 2021 r. o godz. 10:40 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kamionka, gmina Prażmów, numer działki 60/4, 61/1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00005036/6 wraz z udziałem w wysokości 1/9 w drodze dojazdowej tj. nieruchomości położonej: Kamionka, gmina Prażmów, nr działki : 60/17, 60/18, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00000775/3. Powierzchnia nieruchomości objętej KW WA1I/00005036/6 wynosi 0,4107 ha. Działki mają kształt regularny, zbliżony do nieforemnego trójkąta. Teren jest nieogrodzony. Na terenie rosną samosiejki drzew oraz krzewy. Pozostały teren porośnięty trawą. Powierzchnia nieruchomości objętej KW WA1I/00000775/3 – droga dojazdowa – wynosi 0,1281 ha (licytacji podlega udział w wysokości 1/9). Suma oszacowania nieruchomości wynosi 43 235,00 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 28 823,33 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 33/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 323,50 zł (cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych 50/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1274/17
WA1I/00005036/6 )

TG Km 1274/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
26 lutego 2021 r. o godz. 10:20 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kamionka, gmina Prażmów, numer działki 61/3, 60/6, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00005046/9 wraz z udziałem w wysokości 1/9 w drodze dojazdowej tj. nieruchomości położonej: Kamionka, gmina Prażmów, nr działki : 60/17, 60/18, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00000775/3. Powierzchnia nieruchomości objętej KW WA1I/00005046/9 wynosi 0,2047 ha. Działka ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren jest nieogrodzony. Na terenie rosną samosiejki drzew oraz krzewy. Pozostały teren porośnięty trawą. Powierzchnia nieruchomości objętej KW WA1I/00000775/3 – droga dojazdowa – wynosi 0,1281 ha (licytacji podlega udział w wysokości 1/9). Suma oszacowania nieruchomości wynosi 73 735,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 156,66 zł ( czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 66/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 373,50 zł (siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 50/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1274/17 WA1I/00005046/9)

TG Km 1274/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
26 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kamionka, gmina Prażmów, numer działki 61/2, 60/5, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00005042/1 wraz z udziałem w wysokości 1/9 w drodze dojazdowej tj. nieruchomości położonej: Kamionka, gmina Prażmów, nr działki : 60/17, 60/18, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00000775/3. Powierzchnia nieruchomości objętej KW WA1I/00005042/1 wynosi 0,2355 ha. Działki mają kształt regularny, zbliżony do trapezu prostokątnego. Teren jest nieogrodzony. Na terenie rosną samosiejki drzew oraz krzewy. Pozostały teren porośnięty trawą. Powierzchnia nieruchomości objętej KW WA1I/00000775/3 – droga dojazdowa – wynosi 0,1281 ha (licytacji podlega udział w wysokości 1/9). Suma oszacowania nieruchomości wynosi 70 435,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 46 956,66 zł (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 66/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 043,50 zł (siedem tysięcy czterdzieści trzy złote 50/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1274/17 WA1I/00005042/1)

TG Km 1274/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
26 lutego 2021 r. o godz. 9:40 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Kamionka, gmina Prażmów, numer działki 61/4, 60/7, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00005047/6 wraz z udziałem w wysokości 1/9 w drodze dojazdowej tj. nieruchomości położonej: Kamionka, gmina Prażmów, nr działki : 60/17, 60/18, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00000775/3. Powierzchnia nieruchomości objętej KW WA1I/00005047/6 wynosi 0,2335 ha. Działka ma kształt regularny, zbliżony do nieforemnego trójkąta. Teren jest nieogrodzony. Na terenie rosną samosiejki drzew oraz krzewy. Pozostały teren porośnięty trawą. Na działce znajduje się narożnik budynku gospodarczego nieruchomości sąsiedniej. Powierzchnia nieruchomości objętej KW WA1I/00000775/3 – droga dojazdowa – wynosi 0,1281 ha (licytacji podlega udział w wysokości 1/9). Suma oszacowania nieruchomości wynosi 76 835,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 51 223,33 zł ( pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 33/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 683,50 zł (siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 50/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1274/17 WA1I/00005047/6 )

TG Kmp 63/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
19 lutego 2021 r. o godz. 13:10 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja działki o numerze ewidencyjnym 8/2 – położonej: Biały Ług, gmina Prażmów, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00238042/5. Powierzchnia działki 8/2 wynosi: 0,1100 ha. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zakład kamieniarski, zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezagospodarowane. Suma oszacowania wynosi 78 740,00 zł ( siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 055,00 zł ( pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 00/100 gr) . Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 874,00 zł ( siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Kmp 63/15)

TG Km 47/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 19 lutego 2021 r. o godz. 12:30 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Cieciszew, gmina Konstancin-Jeziorna, nr działki: 191, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00248503/8. Działka ewidencyjna nr 191 położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 724. Nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 6 167,00 m2. Działka na części o pow. ok. 2123 m2 oznaczona jest symbolem Ua, na części o pow. ok. 2433 m2 oznaczona jest symbolem Ur natomiast na części o pow. ok. 1611 m2 oznaczona jest symbolem 3/3 E. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 668 000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 445 333,33 zł ( czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 800,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 47/19)

TG Km 83/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 16 lutego 2021 r. o godz. 15:30 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: Kolonia Lesznowola, gmina Lesznowola, nr działki 22/1, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00257926/5. Działka ewidencyjna nr 22/1 o powierzchni 9900 m2 posiada kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 86 m i długości około 115 m. Teren działki jest równy. Nieruchomość jest nieogrodzona. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej i jest nieuzbrojona. Wszystkie media znajdują się w ulicy Krótkiej, która odchodzi od ulicy Słonecznej. Ulica Krótka jest ulicą ślepą. Media w drodze: woda, energia elektryczna, gaz, kanalizacja, sieć telekomunikacyjna. Działka ewidencyjna nr 22/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 10 U/M według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr 588/XLIV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Lesznowola, Kolonia Lesznowola, oraz P.A.N. Jastrzębiec, P.A.N. Kosów. Suma oszacowania wynosi 2 944 000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 962 266,66 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 66/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 294 400,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 83/19)

TG Km 1154/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu : 3 lutego 2021r. o godz. 13:30 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja udziału numer 12 w wysokości 2/238 niewydzielonej części nieruchomości (garaż wielostanowiskowy) położonej: Konstancin-Jeziorna, Bielawska 48B/4G, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00006119/9. Udział numer 12 w wysokości 2/238 stanowi miejsce garażowe o numer 1C. Powierzchnia miejsca garażowego wynosi około 12,5 m2. Suma oszacowania wynosi
28 500,00zł ( dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 375,00zł ( dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 850,00zł ( dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1154/18)

TG Km 203/15

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 3 lutego 2021 r. o godz. 14:10 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej położonej: Bronisławów, gmina Prażmów, powiat piaseczyński dz.e. 32, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA5M/00405010/4. Działka ewidencyjna nr 32 o powierzchni 998 m2 z obrębu 0003 ma kształt zbliżony do prostokąta, który jednym z boków przylega do ul. Kalinowej. Nieruchomość znajduje się w zasięgu infrastruktury technicznej: energetyczna. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/383/2001 z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów, na którym usytuowana szacowana nieruchomość określony jest jako: lasy, oznaczony na rysunku planu symbolem Ls. Suma oszacowania wynosi
15 200,00zł ( piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100groszy), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 400,00zł ( jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100 groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 520,00zł ( jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych 00/100 groszy). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 203/15)