Licytacje nieruchomości

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km nr sprawy)

TG Km 291/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 30 kwietnia 2021 r. o godz. 12:30 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja : lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 2 położonego: Józefosław, Nad Strumykiem 14, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00378010/5 wraz z:

 • udziałem numer 106 w wysokości 180/17020 nieruchomości położonej: Józefosław, gmina Piaseczno, nr działki 85/53, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00377884/5
 • udziałem numer 105 w wysokości 800/64000 nieruchomości położonej: Józefosław, gmina Piaseczno, nr działki 85/62, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00377885/2
 • udziałem numer 105 w wysokości 110/10120 nieruchomości położonej: Józefosław, gmina Piaseczno, nr działki 85/66, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00377886/9
 • udziałem numer 106 w wysokości 30/2530 nieruchomości położonej: Józefosław, gmina Piaseczno, nr działki 85/70, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00377887/6
 • udziałem numer 105 w wysokości 10/800 nieruchomości położonej: Józefosław, gmina Piaseczno, nr działki 85/72, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00377888/3
 • udziałem numer 106 w wysokości 160/14870 nieruchomości położonej: Józefosław, gmina Piaseczno, nr działki 85/88, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00377889/0
 • udziałem numer 106 w wysokości 50/4410 nieruchomości położonej: Józefosław, gmina Piaseczno, nr działki 85/104, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00377890/0
  Charakterystyka lokalu: Piętro – I. Pomieszczenia – 2 pokoje, salon, kuchnia, łazienka, komunikacja. Do lokalu przynależy również pomieszczenie gospodarcze, dwa miejsca garażowe oraz balkon. Układ funkcjonalny- Z przedpokoju przechodzi się do salonu, pokojów, kuchni oraz łazienki.
  Suma oszacowania wynosi 614 895,00 zł (słownie: sześćset czternaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 461 171,25 zł (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 25/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 489,50 zł ( sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 50/100 gr) . Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 291/19)