TG Km 696/14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 w zw. z art. 1004 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 05 grudnia 2018 r. o godz. 13:30 w sali numer 204 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja udziału numer 2 w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: Piaseczno, ul. Hajduczka 5, nr działki 5/2, obręb 0074, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00379156/7. Nieruchomość gruntowa ma powierzchnię 1000 m2. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 140,90 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym, który jest w złym stanie technicznym. Suma oszacowania udziału w nieruchomości wynosi 331 650,00 zł (trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 248 737,50 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć udział w nieruchomości. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 165,00 zł (trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 696/14)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00