TG Km 368/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 7 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali numer 210 budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej:  Jeziórko-Ustanówek, gmina Prażmów, numer działki ewidencyjnej 67, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00019530/0. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu to nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 6825 m2. Ma kształt wydłużonego prostokąta, który jednym z krótszych boków przylega do drogi – ulicy Głównej. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 491 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 327 333,33 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100 gr). Jest to najniższa cena, za którą można nabyć nieruchomość. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 100,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sto złotych). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie 50 1020 1169 0000 8902 0177 0833 (tytułem: rękojmia Km 368/16, KW Nr WA1I/00019530/0)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00