TG Km 1207/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 14 marca 2019 r. o godz. 15:00 w sali numer 34 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, nr działki 312, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00421709/9 wraz z udziałem numer 8 w wysokości 1/10 niewydzielonej części nieruchomości położonej: Józefosław, nr działki 320, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00407019/1 (udział w drodze dojazdowej). Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, w zabudowie szeregowej (segment środkowy), budynek murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy 77 m2 i powierzchni użytkowej 124,30 m2 wybudowany w 2003 r. piętrowy z poddaszem nieużytkowy. Parter: przedsionek, hol, pokój, kuchnia, WC. i garaż. Piętro: hol, trzy pokoje, garderoba, łazienka i balkon. Poddasze nieużytkowe: strych. Nieruchomość położona w powiecie piaseczyńskim, gmina Piaseczno, wieś Józefosław, ul. Marsa 6. Suma oszacowania wynosi 593 500,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 445 125,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 350,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1207/17)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00