TG Km 1007/16

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 18 grudnia 2018 r. o godz. 11:30 w sali numer 201 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 14 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o numerze 2 położonego: Józefosław, Enklawy 8, dla którego Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1I/00014716/3. Lokal mieszkalny o pow. 49,12 m2 (pokój, pokój z aneksem kuchennym, hol i łazienka) wraz z prawami związanymi. Prawo własności lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą nr A1-14 o powierzchni 4,21 m2 oraz z prawem do wyłącznego korzystania z przyległego do tego lokalu tarasu o powierzchni 7,58 m2 oraz z przyległego do niego ogródka przydomowego o powierzchni 51,23 m2 w ramach korzystania z nieruchomości wspólnej oraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz udziałem w części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 302 600,00 zł (słownie: trzysta dwa tysiące sześćset złotych 00/100 gr), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 950,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 260,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100 gr). Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Piasecznie
50 1020 1169 0000 8902 0177 0833
(tytułem: rękojmia Km 1007/16)

SZYBKI KONTAKT

ul. Warszawska 22A lok. 4
05-500 Piaseczno

tel.: 22 737 10 33
fax.: 22 726 75 55
kom.: 600 021 644

biuro@komornik-piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów:
Środy: 10.00-18.00

Godziny pracy kancelarii:
Pon. Wt. Czw. Pt.: 8.00-16.00
Środy: 10.00-18.00